Din lägenhet


Medlemsinformation /

Din lägenhet

Välkommen till Skintebodalens Bostadsrättsförening

Vi rekommenderar att du läser igenom broschyren ”Välkommen till Skintebo” nedan. Där finns information om samfälligheterna, gemensamma lokaler, nycklar och parkering. Det är också viktigt att du känner till föreningens stadgar som du hittar under menyn Föreningen här på hemsidan.

Nyinflyttad
Som innehavare av en bostadsrätt är det mycket viktigt att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Detta för att undvika stora kostnader för dig vi en eventuell skada i föreningens fastigheter eller på din lägenhet.
Här på hemsidan hittar du den mest relevanta informationen kring ditt boende i föreningen. Utöver föreningens hemsida finns det mycket information på Skintebo Samfällighetsförenings hemsida och på vår ekonomiska förvaltare SBC:s hemsida
Vi i föreningen önskar dig varmt välkommen och hoppas att du kommer att trivas i vårt fina område.

 Nycklar & lås
Vi har ett slutet säkerhetssystem för nycklar i området, det innebär att alla nycklar är registrerade via Fastighetsexpeditionen, även extranycklar. Om du behöver extranycklar beställer du det av fastighetskötaren som för register över alla förekommande nycklar till våra lägenheter. Din lägenhetsnyckel som även går till porten, vinden och tvättstugan ska finnas i 3 exemplar som standard. Vid försäljning/köp av bostadsrätt i föreningen ska alla nycklar inklusive extranycklar överlåtas.

Låsen i våra lägenhetsdörrar sköts av vår fastighetsskötare. Alla lås smörjs regelbundet för att fungera problemfritt, enligt vår underhållsplan. Smörja inte låsen själv, det kan förstöra låset. Om du får problem med kärvande lås, kontakta Fastighetsexpeditionen så åtgärdar Fastighetsskötaren det. Förutom lägenhetsnycklar ska följande uppsättning nycklar finnas till din lägenhet:

 • Postfacknyckel 2 st
 • Grindnyckel 1 st (till områdesgrinden)
 • Förrådsnyckel 1 st till ditt förråd i P-hus byggnaden
 • Cykel & mopedrumsnyckel (nedre plan i garaget) 1 st.
 • Elektronisk nyckelbricka till P-hus 1 st. 

Saknas nyckel till grind, uteförråd, cykelrum eller bricka till garageportar – kontakta SSF via e-post.

Loftgång & uteplats
Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för städning och ordning på sin uteplats och del av loftgången. Trappstädning sköts av entreprenör.

Styrelsen får ofta frågor rörande insynsskydd på uteplatserna. Klicka på knappen nedan för se ett förslag på hur man bygger ett snyggt och ändamålsenligt insynskydd. 

 • Styrelsen rekommenderar 50% mellan ribborna.
 • Kravet från kommunen är minst 30% – annars krävs bygglov.
 • För plank (tätt) krävs bygglov.

Förråd
Till din lägenhet hör ett vindsförråd och ett kallförråd i P-husbyggnaderna. Det finns ett förråd vid loftgångarna som i första hand är avsett för barnvagnar och rollatorer. Cyklar som inte får plats i detta förråd kan med fördel förvaras i de stora cykelförråden i anslutning till garagen.

Ombyggnad i lägenheten
Vissa saker får man som medlem förändra i lägenheten som t ex riva/flytta icke bärande väggar. Andra saker krävs tillstånd från föreningen. För att allting ska bli rätt från början ska du som medlem alltid lämna in den här blanketten till styrelsen innan du påbörjar arbetet. Ifylld blankett skickas till: styrelsen@skintebodalen.se

 
DSC_2063

Värme
Våra lägenheter värms med direktverkande el via nya energisnåla radiatorer. I dagsläget finns inga genomförbara lösningar för installation av annan värmekälla, t ex luftvärmepump eller fjärrvärme. Det är inte tillåtet att installera luftvärmepump till sin lägenhet. Se nedan dokument med tips hur du kan spara energi i din bostad.

Manual för hantering av våra värmeelement i lägenheterna 
Här kan ni läsa om hur våra värmeelement fungerar och hur man ställer i dem.

TV, telefon & internet
I din lägenhet finns en digitalfiberbox som är kopplad till stadsnätet. Föreningen är ansluten till Itux via fiber med möjlighet till digital-tv, bredband och telefoni genom valfri leverantör. Se www.goteborg.itux.se för mer information om utbud och priser.

Regler för avgiftsbetalning 
I din bostadrättsavgift ingår vatten, sophämtning och samfällighetsavgift. Följande gäller för avgiftsbetalning i vår förening:

Bostadsrättsavgifterna betalas i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast den sista i varje månad. Avgiften kan med fördel betalas via autogiro (se www.sbc.se) eller E-faktura (anmälan via din Internetbank).

Dröjsmålsräntor och eventuella inkasso/påminnelseavgifter kommer att debiteras på följande månadsavi. Vid ej inbetald avgift skickas påminnelse den 8:e följande månad och den 20:e i samma månad går ärendet vidare till inkasso om man inte fortfarande inte har betalat.

Svårt att betala?
Alla kan kan drabbas av ekonomiska svårigheter och komma efter med betalningar. Om du behöver hjälp med en amorteringsplan för din avgift, ber vi dig att kontakta styrelsen så gör vi vårt bästa för att hitta en lösning.

Andrahandsuthyrning
Ibland kan behovet av att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand uppstå. För att få tillstånd att göra det krävs ett godkännande från styrelsen.
Styrelsen i sin tur följer Hyresnämndens riktlinjer över beaktningsvärda skäl till uthyrning. Är du osäker? Kontakta gärna styrelsen.

I samband med andrahandsuthyrning tas en administrativ avgift ut. Procentsats som tas ut grundar sig på prisbasbeloppet och är 10 % av detta per år.

Ansökan skickas/lämnas till fastighetsexpeditionen. Ange även om hyresavierna ska skickas till annan adress under uthyrningsperioden.
Skintebodalens Bostadsrättsförening
Klyfteråsvägen 3C
427 34 Billdal
Ansökan om andrahandsuthyrning

Fakta: Regler för andrahanduthyrning

 • Oavsett om bostadsrättsinnehavaren hyr ut eller låter någon bo gratis räknas det som andrahandsuthyrning.
 • Bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra hand ”för självständigt brukande” endast om styrelsen ger sitt samtycke. 
 • Bostadsrättsinnehavaren ska skicka in en fullständigt ifylld ansökan till styrelsen för godkännande.

Exempal på godtagbara skäl för andrahandsuthyrning:

 • Arbete/studier/vård av anhörig på annan ort
 • Sjukdom som gör att man inte kan bo i sin bostad
 • Uthyrning till egna barn
 • Om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
 • Provboende i samboförhållande