Föreningsstämma


Föreningen /

Föreningsstämma

Föreningsstämma
Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen och är det forum där du som medlem kan utöva ditt inflytande. På stämman får alla medlemmar vara med och besluta i frågor som rör föreningen. En gång om året (före juni månads utgång) kallar styrelsen till ordinarie föreningsstämma vid vilken bokslut presenteras och styrelse samt valberedning väljs. Även frågor av större betydelse samt omröstningar i vissa frågor avhandlas.

Varför ska jag som medlem gå på stämman?
På stämman går vi igenom årsredovisningen, årsberättelsen (vad som gjorts i föreningens förvaltning och skötsel under det gångna året) samt tar upp inkomna motioner och röstar om viktiga framtida satsningar. Du som medlem har här möjlighet att vara med och påverka besluten om hur vi ska sköta vår förening under det kommande året, rösta, ställa frågor och ge oss dina åsikter och idéer. Dessutom finns tid att träffa styrelsen samt föreningens tekniske och ekonomiska förvaltare. Så ta dig tid att komma.

Protokoll från föreningsstämma i
Skintebodalens Bostadsrättsförening

Ordinarie stämmor
Extra stämmor


Protokoll Årsstämma 2021


Protokoll Årsstämma 2020


Protokoll Årsstämma 2019


Protokoll Årsstämma 2018


Protokoll Årsstämma 2017


Protokoll Årsstämma 2016


Protokoll Årsstämma 2015


Protokoll Årsstämma 2014


Protokoll Årsstämma 2013


Protokoll Årsstämma 2012

 

Protokoll extra stämma 3 mars 2022


Protokoll extra stämma 2021


Protokoll extra stämma 2019


Protokoll extra stämma 2018


Protokoll extra stämma 2015


Protokoll extra stämma 2013

Kallelse och fullmakt 


Fullmakt