Gemensamt i området


Medlemsinformation / 

Gemensamt i området

Vem ansvarar för vad?
I vårt område finns samfälligheter, fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare som gemensamt har ansvar för underhåll och skötsel av fastigheter och gemensamma anläggningar förutom vår egen bostad. I listan nedan finns information om vem som ansvarar för vad, kontakta Fastighetsexpeditionen om du har frågor kring detta.

Skyddsrum
I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. På skyddsrumskartan ser du var ditt närmaste skyddsrummen finns.

skylt

Biltvättplats
I några av  P-husen finns tvättplatser för bilar. Av miljöskäl är dessa stängda för närvarande.  
Eluttag för att dammsuga bil finns på övre plan. Kontakta Skintebo SamfällighetsFörening (SSF) för mer info om tvättplatser. Dessa tvättplatser är ej avsedda för parkering någon del av året, dvs. parkering förbjuden. Vintertid kan de dock fungera som serviceplatser för bilar, tex byte av däck etc.

Motorfordon i området
Skintebo är för allas trevnad och säkerhet ett bilfritt område. Alla ytor innanför grindar och bommar är klassat som gång- och cykelbanor.
Du får endast köra in i morådet för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen (speciellt tillstånd krävs). Fordon får inte köras fortare än gångfart, det gäller även cykel och elsparkcyklar. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel eller moped inom området.
Max bruttovikt för tyngre fordon är 3,5 ton.

sauna-1405973_1280

Gym och bastu
Finns att nyttja i lokal K3, bredvid Nyhagen 16. Det krävs medlemskort. Kontakt tas lättast via Facebook – Ironhouse Skintebo 

Städdagar
Varje delsamfällighet bestämmer sina gemensamma städdagar, det meddelas alla medlemmar skriftligen och på stora samfällighetens hemsida SSF. Vanligtvis en dag på våren och en dag på hösten. Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar för den yttre miljön.

Kvarterslokaler
Små gemensamma kvarterslokaler finns för varje delsamfällighet, dessa används som pingisrum, för mindre sammankomster och möten i delsamfälligheten. Kontakta din delsamfällighet om du vill låna lokalen.
Förutom det finns två stora lokaler som alla i området kan hyra mot en låg avgift för t ex större kalas och sammankomster:

  • K1 i Humlekärrets P-hus byggnad
  • K8  Sösbacken, fristående hus vid vändslingan.

Läs mer på stora samfällighetens hemsida  SSF om de stora kvarterslokalerna.

Kontakta stora samfällighetens Fastighetsexpedition om du vill hyra en lokal.

Husdjur
Hundar ska hållas kopplade och rastning av hundar är inte tillåten inom området Rastning får endast ske mellan Klyfteråsvägen och p-däcken. 
Katter ska inte springa lösa i vårt område eftersom de bland annat förorenar barnens sandlådor.  Vill du låta din katt vara ute, håll den under uppsikt så att detta inte sker.