När du ska flytta


Medlemsinformation /

När du ska flytta

Tänk på följande när du säljer lägenhet i Skintebodalens Brf

  • Lämna över samtliga utkvitterade nycklar till lägenheten och postboxen (hur många nycklar som ska finnas till varje lägenhet kan kontrolleras hos fastighetsskötare)
  • Byte av lås debiteras medlemmen
  • Lämna över resterande avgiftsavier för kvartalet till den nya ägaren
  • Säljare ska informera köpare om alla kända fel på lägenheten. De fel som noteras i besiktningsprotokoll ska åtgärdas och betalas av säljaren. Såvida inte annat avtalas med köparen.
  • Säljaren ska anvisa rätt P-plats som tillhör lägenheten
    Kontrollera att strömadapter till digitalfiberboxen är kvarlämnad.