Nyheter


Nyheter

Nu ska avloppsledningarna spolas

Nu är det tid för spolning av avloppsledningar i kök, badrum och tvättstuga i våra lägenheter.
Spolningen görs i ett förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar. 
Under vecka 46 kommer vi att börja lägga ut ett blad i alla brevlådor så att ni medlemmar ska få information i god tid. 
Precis som vid OVK-mätningen behöver spolarna få tillträde till alla lägenheter.  Kan du inte vara hemma under hela den aviserade tiden kommer vi att gå in med huvudnyckel i lägenheten.
Om du inte tillåter att vi går in med huvudnyckel måste du se till att någon annan är hemma och kan öppna. Dessvärre har vi ingen möjlighet att lämna mer exakta tider gällande när vi kommer till just Er lägenhet utöver datum.
Glöm inte att plocka undan privata saker under vasken i kök och badrum och, om möjligt, att ta bort eventuell badkarsfront samt rulla ihop mattor som ligger framför vaskarna. 

Trygghet för alla vid underhållsspolning
Då många i dagens läge är oroliga för att släppa in utomstående i sina bostädner vidtar Spolarna vissa  försiktighetsåtgärder för att skydda såväl boende som tekniker. 
Bland annat används engångshandskar vid spolningen och dessa handskar byts ut mellan varje lägenhet.
Besöket tar cirka 25–40 minuter i varje lägenhet och  teknikern kommer att behöva tillgång till köksvasken samt badrum och eventuell gästtoalett. De behöver även komma åt golvbrunnarna i badrummen och eventuell tvättstuga.
För den som är hemma under besöket ber  Spolarna  att man under tiden vistas i vardagsrum/sovrum för att minimera social kontakt. När teknikern är färdig kommer han att informera er om detta och lämna lägenheten.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
BRF:s förvaltare Henrik Lindenhag 031 – 91 25 30, forvaltare@skintebodalen.se . Alternativt kontakta Spolarna på telefon 031-29 00 00. Telefontid 8:00-16:00 måndag – fredag.

 

Eldeklaration av våra fastigheter utförs under vecka 46

 Arbetet utförs 16-17 november av  OVK-centrum. Den här gången behöver de dock inte komma in lägenheterna utan arbetet görs i våra elcentraler i varje hus.
Energideklarationen är en lagstyrd åtgärd som måste göras var 10:e år.

 

 

14 november 2021

Nedan ett exempel på hur  aviseringen kommer att se ut: 

Dags för obligatorisk OVK-mätning

Med början under vecka 40 kommer vi att dela ut aviseringar för en så kallad OVK-mätning. En OVK-mätning görs för att kontrollera att ventilationen i våra lägenheter/hus är bra.
Mätningen är lagstadgat vilket innebär att den måste göras. Med andra ord kan ingen neka tillträde till sin lägenhet.
Kan du inte vara hemma under hela den aviserade tiden kommer vi gå in med huvudnyckel. Om du inte tillåter att vi går in med huvudnyckel måste du se till att någon annan är hemma och kan öppna.
Arbetet utförs av OVK-center och kommer att hålla på under veckorna 42 och 43, totalt 10 arbetsdagar.

Tyvärr kan OVK-Center inte ange mer än vilken dag som de kommer. Att ange exakt tidpunkt för besöket är inte möjligt.

Schema vecka 42

Schema vecka 43

Åsbacken 30, 18 oktober
Åsbacken 31, 18 oktober
Åsbacken 32, 18 oktober
Humlekärret 72, 18 oktober
 
Humlekärret 73, 19 oktober
Bredängen 39, 19 oktober
Bredängen 40, 19 oktober
 
Bredängen 41, 20 oktober
Backängen 27, 20 oktober
Backängen 28, 20 oktober
 
Backängen 29, 21 oktober
Nyhagen 45, 21 oktober
Nyghagen 46, 21 oktober
Nyhagen 47, 21 oktober
 
Furuslätten 59, 22 oktober
Furuslätten 60, 22 oktober
Furuslätten 61, 22 oktober
 

 

Klyfteråsen 61, 25 oktober
Klyfteråsen 62, 25 oktober
Sösbacken 48, 25 oktober
 
Sösbacken 49, 26 oktober
Sösbacken 50, 26 oktober
Ängslyckan 51, 26 oktober
Ängslyckan 51, 26 oktober
 
Ängslyckan 53, 27 oktober
Nylänningen 1, 27 oktober
Nylänningen 2, 27 oktober
 
Nylänningen 3, 28 oktober
Nylänningen 4, 28 oktober
Holmbacken 1, 28 oktober
Holmbacken 2, 28 oktober
 
Holmbacken 3, 29 oktober
Holmbacken 4, 29 oktober
Holmbacken 5, 29 oktober
 
 

 

 

Generella portkoden borttagen

På senare tid har tyvärr flera trappuppgångar i området utsatts för skadegörelse. Det har kommit till styrelsens kännedom att den generella portkod som är tänkt att användas av till exempel tidningsbud, räddningstjänst och polis har läckt ut.
Koden är nu borttagen från alla hus. Istället kan man nu endast använda den unika kod som finns specifikt för varje fastighet.
För dem som inte har sin kod tillgänglig går det bra att använda bostadsnyckeln alternativt kontakta vår fastighetsförvaltare Henrik på  forvaltare@skintebodalen.se alternativt på telefon 031 – 91 25 30 under telefontiden kl 09.00 – 09.30 på vardagar för att få reda på koden för just ditt hus.
I och med denna åtgärd hoppas styrelsen att våra trappuppgångar ska lämnas ifred.  

16 juni 2021

Dags för ordinarie årsstämma 2021

survey-1594962_1280

Onsdagen den 9 juni 2021 är det dags för årsstämma igen. På grund av rådande omständigheter med Covid-19, har regeringen infört ett antal tillfälliga lagar för de föreningar som har svårt att genomföra en årsstämma ned fysiskt deltagande. Eftersom vi är en sådan stor Brf, har styrelsen beslutat att endast ha stämman genom att ha poströstning i de frågor som kräver beslut.
Under de närmaste dagarna kommer alla medlemmar att få en kallelse i brevlådan där det finns information om hur poströstningen går till samt vilka frågor som är aktuella för röstning utifrån fastställd dagordning. Så glöm inte att titta i brevlådan! 
Styrelsen hoppas och tror att det här extraordinära omständigheterna snart kommer att återgå till det mer normala och att vi nästa år kan använda de vanliga rutinerna. 

Här hittar ni länk till årsredovisning med  revisionsberättelse för 2020.  

Årsredovsningen finns även att hämta för den som vill på Expeditionen från den 9 juni.

Viktiga datum att lägga in i kalendern

planner-4884740_1280
  • Städdagar våren – den 17-18 april
  • SSF:s vårstämma – den 6 maj (ej klart på vilket sätt den kan genomföras)
  • Brf:s föreningsstämma – den 26 maj (troligtvis poströstning på samma sätt som förra året. Beslut fattas senast den 19 april)
  • Brf:s extra stämma – förhoppningsvis under september månad
  • Städdagar hösten – den 13-14 november
  • SSF:s höststämman – den 25 november

Vattenavstängning 13-14 april

tap-791172_1280
På grund av nödvändiga reparationer på områdets vattenledningar kommer vattnet till hushållen att stängas av Tisdagen 13/4 09.00 till senast 16.00 och Onsdagen 14/4 09.00 till senast 16.00. 

Under dessa tider kommer det inte att vara möjligt att till exempel duscha, diska, tvätta eller spola i toaletten.
 
Fyll gärna ett par hinkar med vatten som kan användas till matlagning eller för att spola i toaletten. Använd inte diskmaskiner eller tvättmaskiner under de aktuella tiderna. Maskinerna kan gå sönder!
Både tvättstugor och lägenheter  berörs.
 
De delar i området som berörs är: 
Sösbacken
Klyfteråsen
Furuslätten
Nyhagen
Backängen
 
Det är vanligt att vattnet kan vara missfärgat och lite brunaktigt efter den här typen av ingrepp, men det är inget att oroa sig för. Spola en stund så kommer det att se ut som vanligt igen. 

Fortsatt avstängning av spolplatserna i garagen

Hösten 2020 startade Miljöförvaltningen en tillsyn på samfälligheten. Vid tillsynen ställdes då krav att genomföra så kallad en 5-årsbesiktning.

Vid besiktning, som slutfördes direkt efter årsskiftet, upptäcktes att samtliga oljeavskiljare har skador. Detta medför att dagvattnet kontamineras av vatten från tvättvattnet. Det är därför inte tillåtet att tvätta bilen i p-husen för tillfället.

Mer info finns på SSF.s hemsida  www.skinteboportalen.se