Parkering


Medlemsinformation /

Parkering

P-hus
I Skintebo finns 8 st P-hus som sköts av SSF, de är fördelade i området så att alla boende har sin parkering i sin delsamfällighet. Förutom parkering finns i dessa byggnader även kvarterslokaler, tvättstugor, fastighetsexpedtionerna och förråd. P-husen är numrerade med början i den södra delen av området:

P1: Åsbacken – Humlekärret
P2: Bredängen – Humlekärret
P3: Backängen – Nyhagen
P4: Holmbacken – Nylänningen
P5: Furuslätten
P6: Ängslyckan – Kvarnlyckan
P7: Klyfteråsen – Sösbacken
P8: Sösbacken – Kvarnlyckan

P-husen är låsta nattetid (det är olika tider i garagen, så kontakta din delsamfällighet för att få exakta tider). Varje hushåll ska ha en låsbricka för in- och utfart nattetid. Kontakta stora samfälligheten SSF om du saknar låsbricka.

Boendeparkering
Till varje lägenhet och radhus hör en förhyrd, numrerad parkeringsplats under tak i resp. delområdes P-hus. Alla numrerade platser är förhyrda och får ej användas av besökande. Kostnad för denna parkering ingår i samfällighetsavgiften, som för bostadsrättsinnehavare ingår i månadsavgiften. Dessa platser får inte användas av besökare.

Besöksparkering
I P-husen finns även kostnadsfria parkeringsplatser för besökare. Dessa är belägna på de övre planen och saknar tak och numrering. Dessa platser får ej användas för uppställning av släp, båtar eller liknande av de boende i området.

Laddstolpar för elbilar  
På taken i varje garage finns sex stycken platser för laddning av elbilar. För att få nyttja dem, kontakta stora samfälligheten SSF som hjälper dig. 

Övrig parkering
Pendelparkering för både bilar och cyklar finns på Lilla Skintebovägen vid återvinningsstationen, nära busshållplatserna. Parkering på andra platser i området än i P-husen och pendelparkeringen är förbjudet och bötfälls.