Renovera


Medlemsinformation /

Renovera

Ombyggnad i lägenheten
Vissa saker får man som medlem förändra i lägenheten som t ex riva/flytta icke bärande väggar. Andra saker krävs tillstånd från föreningen. För att allting ska bli rätt från början ska du som medlem alltid lämna in den här blanketten till styrelsen innan du påbörjar arbetet. styrelsen@skintebodalen.se

Föreningen ger råd
När du ska göra större renoveringar och reparationer i din lägenhet finns det en hel del saker att ta hänsyn till. Kontakta ALLTID Fastighetsexpeditionen innan ni påbörjare er renovering för att få råd och information om vilka regler som gäller. Vår förvaltare kan även boka in ett hembesök på kvällstid där han går igenom vad ni bör tänka på samt vilka insatser föreningen står för t ex brunnsbyte i badrum. Föreningen har även kontaktuppgifter till professionella hantverkare som anlitas löpande av såväl föreningen som enskilda medlemmar. Dessa hantverkare har bra kännedom om vårt område och lång erfarenhet av jobb i våra fastigheter, det ser vi som en garanti för ett bra resultat.

Utbyggnad av uteplats
Uteplats på radhus och bostadsrätt får byggas ut 70cm utanför tomtgräns. Utbyggnad ska följa de regler som Skintebo Samfällighet beslutat. All annan utbyggnad utanför egen tomt är olaglig. Kontakta Fastighetsexpeditionen om ni behöver mer information. Läs mer om Samfällighetens regler för ombyggnation mm och ladda ner ritningar för hur uteplats-utbyggnaden ska utföras på Samfällighetens hemsida