sopor och avfall


Medlemsinformation / 

Sopor & avfall

Hushållssopor och biologiskt avfall
Avfallssortering är viktigt både av miljöskäl och för att hålla kostnaderna för avfallshantering nere. Alla hushållssopor från Skintebo ska slängas i molokerna som är placerade utanför garagen. Det finns en mindre molok för biologiskt avfall och en större för övriga hushållssopor. Papperspåsar för biologiskt avfall finns att hämta i barnvagns- och cykelrummet. Om de är slut kontakta vår förvaltare.

Risfållan på Klyfteråsvägen
Utanför parkeringsgarage 5 (P5) finns en risfålla där boende i Skintebo kan slänga grenar, ris, julgranar m m. Respektera skyltningen om vad som får och inte får slängas här.

Återvinningsstationen i Skintebo
Det finns återvinningsstation vid Nordic Wellness där det går att slänga tidningar, glas, pappers-, plast- och metallförpackningar samt batterier.

Farligt avfallsbilen
Vid några tillfällen per år så besöker ”Farligt avfall-bilen” återvinningsstationen vid Lilla Skintebovägen, vid pendelparkeringen. Här kan du lämna:
rengöringsmedel, lösningsmedel, färg, lack, lim, termometrar etc,
brandvarnare och batterier, lampor, lysrör samt små el- och elektronikprodukter. Här kan du läsa mer om Farligt-avfall-bilen

Passa även på att lämna saker till välgörenhet
Lämna dina överblivna saker till Emmaus eller Stadsmissionens lastbilar som följer med på Farligt avfalls-bilarnas turer. Sakerna säljs och förtjänsten går oavkortat till sociala verksamheter.

Återvinningscentraler
På flera håll i Göteborg finns Renovas återvinningscentraler, den närmsta för oss i Skintebo är
Högsbo återvinningsscentral. Här kan ni slänga; kyl/frys, vitvaror, trä, järn och metall, tegel och betong, ris, impregnerat trä, däck, farligt avfall m m. Varje hushåll i Göteborgs kommun har sex kostnadsfria besök på återvinningscentralerna per år. Fastighetsexpeditionens personal har inte någon möjlighet att hjälpa enskilda medlemmar i föreningen att åka till återvinningscentralen. Kolla gärna med dina grannar om du saknar bil och behöver slänga avfall på återvinningsstationen. Om vi kan samåka är det bra både för ekonomi och miljö. Tillsammans hjälps vi åt att hålla vårt område rent och skräpfritt.

Karta: Högsbo återvinningscentral (Google maps) 
Läs mer på Renovas hemsida: Återvinningscentraler i Göteborg