Styrelse


Föreningen /

Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen på mejladress enligt nedan eller på styrelsen@skintebodalen.se

Observera att styrelsen ej behandlar skrivelser som är anonyma, skriv alltid under med namn och lägenhetsnummer.

Frank Bune
Ordförande
mail:
ordforande@skintebodalen.se

Knut Fredrikson
Fastighetsansvarig
mail: fastighet@skintebodalen.se

Samir Lundberg-Ben Sassi
Ekonomi, vice ordförande
mail: ekonomi@skintebodalen.se

Emelie Modig Johansson

Sekreterare
mail: sekreterare@skintebodalen.se

Angelo Sanderson
Medlemsansvarig
mail: medlem@skintebodalen.se

Emil Fuchs
Suppleant, Informations- och webbansvarig
mail: suppleant@skintebodalen.se

Josef Löfberg
Suppleant, Fastighet
mail: suppleant2@skintebodalen.se

Vad gör en styrelsen?

  • Beslutar om firmateckningen
  • Kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • Företräder föreningen
  • Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • Ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • Arbetar i enlighet med stadgar och föreningsstämmans beslut
  • Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

På Bolagsverkets hemsida kan du läsa mer om styrelser i bostadsrättsföreningar